EnergiRike

EnergiRikekonferansen

Avlyst pga. COVID-19
2020
Kommer sterkt tilbake
2021

Om EnergiRikekonferansen


EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse som i 2020 blir arrangert for 20. gang i Haugesund.

 

Dette er en nasjonal konferanse og blir betegnet som årets viktigste møtearena for energiaktører, industri, næringsliv, kommuner og akademia da den tar opp aktuelle temaer, belyser fremtidens utfordringer og muligheter samt bidra til økt forståelse mellom ulike aktører innen verdiskapning. 


EnergiRikekonferansen byr på kunnskap, gode diskusjoner og gode kontakter.

 

Du er hjertelig velkommen til EnergiRikekonferansen som arrangeres i Haugesund 26.-27. august 2020!

 

Program og påmelding kommer i løpet av våren.

 

EnergiRike medlemsbedrifter kommer: