EnergiRike

EnergiRikekonferansen

Tirsdag og onsdag
9.-10. august
Haugesund
2022
Program kommer i mai

Vi ønsker deg velkommen tilbake til EnergiRikekonferansen 2022!

Om EnergiRikekonferansen


EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse som i 2021 blir arrangert for 20. gang i Haugesund.

 

EnergiRike belyser betydningen energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, kompetanseutvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling.


EnergiRikekonferansen har fått status som nasjonal arena for kunnskapsutveksling, kommunikasjon og meningsutveksling. Næringslivet betegner dette som en av årets viktigste møteplasser.

 

Vi møtes i Haugesund 10. – 11. august 2021!

 

Konferansen følger nasjonale koronaregler og har dermed plass til 200 deltakere.

 

EnergiRike medlemsbedrifter kommer: