EnergiRike

EnergiRikekonferansen

Tirsdag og onsdag
10.-11. august
Haugesund
2021

Om EnergiRikekonferansen


EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse som i 2021 blir arrangert for 20. gang i Haugesund.

 

EnergiRike er en årlig konferanse som belyser betydningen energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, kompetanseutvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling.


Konferansen som i år arrangeres for 20. gang har fått status som nasjonal arena for kunnskapsutveksling, kommunikasjon og meningsutveksling. Næringslivet betegner dette som en av årets viktigste møteplasser.

 

Vi møtes i Haugesund 10. – 11. august 2021!

 

Program og påmelding lanseres i løpet av mai.

 

EnergiRike medlemsbedrifter kommer: