EnergiRike

EnergiRikekonferansen 2023

Program kommer til våren
Tirsdag og onsdag
8.-9. august 2023
Festiviteten kulturhus
Haugesund

Om EnergiRikekonferansen


EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse som i 2023 blir arrangert for 22. gang i Haugesund.

 

EnergiRike belyser betydningen energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, kompetanseutvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling.


EnergiRikekonferansen har fått status som nasjonal arena for kunnskapsutveksling, kommunikasjon og meningsutveksling. Næringslivet betegner dette som en av årets viktigste møteplasser.

 

Vi møtes i Haugesund 8. – 9. august 2023!

 

Få også med deg SildaJazz-festival i Haugesund i august!

EnergiRike medlemsbedrifter kommer: