EnergiRike

EnergiRikekonferansen

Utstiller på EnergiRikekonferansen?

Som utstiller på EnergiRikekonferansen har du en flott mulighet til å markedsføre din virksomhet.

For at du som utstiller skal få best mulig eksponering vil dere være plassert i pause- & mingleområdet. Dette vil gi den beste mulighet for å komme i kontakt med konferansedeltakerne.

Vi har avsatt plass til maks. 10 utstillere.

 

Hver utstiller har 3 x 2 meter til disposisjon.

 

Gratis utstillerplass til virksomheter som melder på minst 5 deltakere!

 


Ta kontakt for mer info:
Ingebjørg Sveen Brunborg

isb@energirike.no